martes, 11 de diciembre de 2012

#IDESCAT Facturació d'energia elèctrica.#Catalunya.Octubre 2012
(*) A partir del gener del 2009 les dades sectorials corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no puguin ser comparables amb les dels anys anteriors.

Archivo del blog