lunes, 10 de diciembre de 2012

#IDESCAT Creació i dissolució de societats mercantils.#Catalunya. Novembre 2012


La creació de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.
Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registro Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils.
Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites en el Registro Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registro Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.
Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registro Mercantil Central, per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes són classificades segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.
La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)
Més informació a:
Fonts:
  • Registro Mercantil Central.
  • INE.

Archivo del blog